up date

Laatste update maart 2011
Webmaster-Weblayout
Sonja van Vliet
O
ntwikkeling van de Holle Kropper.We staan wat langer stil bij de beginfase van de ontwikkeling van de Holle Kropper, 1919-1915, toen er vooral gekeken werd naar de vorm van de Holle Kropper en de verhoudingen.
Men was er wel van overtuigt dat de Holle Kropper mooie rondingen moest hebben.
Zo kwam de heer Tuyt tot de conclusie dat de Holle in al zijn aanzichten in een cirkel geplaatst moest kunnen worden.
D
eze 3 cirkels zijn vernoemt naar de man die ze in verband bracht met de rondingen van de Holle Kropper, de cirkels van Tuyt.

Als men de plaatjes bekijkt ziet men dat de standaard van die tijd een groot verschil vertoont met de huidige standaard.
D
e stand in die tijd was nog met een afhellende rug, dus de staart werd niet horizontaal gedragen, laat staan dat hij op ooghoogte kwam.
Maar wel is zo het type vastgelegd en de jaren daarna in stappen verbeterd.3 c tuyt
De 3 cirkels van Tuyt.


Die verbetering werd aan de hand van tekeningen van Van Gink gecorrigeerd
en aangepast dit in samenspraak met de fokker Henry Rey, en als leidraad gebruikt.

glb holle

Als men de boven afgebeelde standaard van ± 1918 getekend door Van Gink bekijkt, ziet men daarin al de voornaamste eigenschappen terug die nu nog steeds het uitgangspunt zijn.
De ontwikkeling is goed te zien als men de standaard van 1980-1990 er naast getekend door Johan Lentink zet.
Na Van Gink is het Johan Lentink geweest die samen met de heer Spruyt de standaard tekende.
Op dit moment is het Jan de Jong die alle standaard tekeningen maakt die de leidraad moeten zijn voor de keurmeesters en fokkers.
Maar de wens van de fokkers is wel dat zij hierbij betrokken worden en als partij gehoord worden.
Belangrijker is om gevraagd te worden naar haar wensen of opmerkingen betreffende de huidige Holle Kropper.
In de tekening met de cirkels van Tuyt ziet men de standaard tekening( afbeelding 1) van Van Gink terug.
Wat opvalt aan de standaard van die tijd en de huidige is: de belangrijkste eigenschappen van de Holle Kropper vindt men in beide terug.

holle lentinkHij moet een soepel blaaswerk hebben met een lange soepele hals die op de rug gedragen moet worden, en de loodlijn vanuit het oog valt achter de benen.
Als men de Holle Kroppers van de afbeeldingen 1 en 2 bekijkt valt het als eerste op dat de staart al door horizontaal heen gedragen wordt.
In de tijd van afbeelding 1 was een veel voorkomende fout het zogenaamde staartrijden, dus dan steundende duif op zijn staart en kwam dan niet vrij van de grond en dus niet goed in stand.
Wat ook heel kenmerkend voor een Holle Kropper is, is de voetbevedering, dit is een van de raskenmerken, ook wel rasadel genoemd.
Er was (is) sprake van om beklede poten te verbieden, iemand kwam toen op het idee om in drie jaar tijd alles vedervrij te krijgen, hoe komt men op het idee, dat kan haast geen fokker zijn geweest met zo'n voorstel.
Het rasadel moeten wij koesteren en bewaken dat die altijd in het ras terug te vinden is.
Want door het inkruisen van andere rassen veranderen wij ook de aard van de Holle Kropper.
De Holle Kropper is van oorsprong een zeer gemoedelijk en vriendelijk ras en wat ook zeer vertederend is dat hij erg aanspreekbaar is.
Want een erg voor de hand liggend ras om in te kruizen bij de Holle Kropper is de Engelse Modena, maar de aard van de Engelse Modena is agressief en dat doet de Holle Kropper geen goed.
Daar komt nog bij dat de Engelse Modena een korte en stugge hals heeft waar men alleen maar last van heeft als dit in de stam komt.
Ook een ongewenste eigenschap van de Engelse Modena is de losse bevedering in de achterpartij en dat is storend.
Alles moet in proporties zijn ook de voetbevedering, dus vooral niet storend.
Het moet niet zo zijn alsof het lijkt dat ze met de pootjes in het gips zitten.
D
us er moet wel een afscheiding zijn aan de poten tussen de tenen en dijen.
Zoals op de afbeeldingen 1 en 2 aangegeven is, heeft dat zijn bekoringen de Holle Kropper met een veertje langs de tenen.
Een termijn van drie jaar is nooit te verwezenlijke , want iedere fokker weet dat iets wat in zijn stam zit er altijd in blijft en geregeld terug blijft komen.
Dus je hele stam overhoop gooien voor veertjes aan de tenen is zonde en geeft kwaliteitsverlies, het streven moet wel zijn om het niet storend te houden.
De Holle Kropper is een Type dier en dat moet het ook blijven en het zwaarste wegen.
Door het steeds meer perfectioneren van het ras is men geneigd om te veel waarde te hechten aan de onderdelen die bij andere rassen wel van belang zijn.
W
e moeten ernaar streven dat de eisen die in de standaard genoemd zijn en op waarde worden geschat.
Dus niet teveel vergelijkend met andere rassen bezig zijn, bijvoorbeeld met kleurduiven.
We weten allemaal of de kleur goed is of beter kan, maar het moet geen hoofd onderdeel worden met keuren.
Als men twee dieren met gelijke predikaten heeft en er moet een winnaar bepaald worden dan is het logisch dat men naar dingen kijkt die bij de een beter zijn dan bij de ander, en dan moeten wij denken aan tekening of kleur.
Het Type moet altijd het zwaarste wegen.
W
e kunnen dan altijd praten over wensen en niet direct met de botte bijl werken, vooral bij nieuwe kleurslagen moet men wat opbouwend keuren.
standaardAls men bovenstaande tekening bekijkt staan daar in de tekening met ras onderdelen enkele belangrijke onderdelen genoemd die de Holle zeer aantrekkelijk maken.
Een tekening is een leidraad, voor de keurmeester en de fokker.
Daarom is het leuk om aan de hand van een praktijkvoorbeeld sommige dingen te vergelijken.  

***************************************************************holle
**Deze bovenstaande zwartbonte Holle Kropper,
    laat enkele onderdelen goed zien die in de standaard genoemd worden.** Het dier heeft een prachtig soepel blaaswerk en de halslengte is zeer fraai en wordt op de rug gedragen.
    Dit is goed te zien als men het dier van voren bekijkt zoals hij is gefotografeerd.
    Wat opvalt zijn de mooie rondingen.


** Want als men een Holle Kropper die in front staat en men ziet de ballon prachtig geblazen zodat men de kop
     van voren niet ziet, of alleen de pet van de duif, dan duidt dat op een goede ligging van de hals.
     O
ok is zichtbaar dat de stand goed horizontaal is, dus een vaste stand.
     Want als hij niet in stand zou staan is meestal de onderzijde van de borst te zien, want dan helt hij

     achterover.
     E
en Holle met een lange hals heeft haast altijd achter op de rug een holletje waar de hals in kan liggen,
     dat is ook te voelen met de duim.


** De vleugeldracht is ook goed te zien en is perfect , want de vleugels zijn bijna niet gekruist en liggen ideaal
    op de staart.
    Het is zelfs nog toegestaan dat ze iets kruizen, ongeveer 2cm, ze mogen nooit buiten de staart steken.
    Ook moeten ze symmetrisch kruizen want als de een langer kruist is dat storend, maar meestal komt
    de vleugel dan buiten het lichaam.


** Als de vleugels kruizen dan is dat vaak een gevolg van de borstbreedte.

** De staart is ook goed gevormd zodat de vleugels er ideaal op kunnen liggen.

** De rondingen van voren gezien zijn ook prachtig, er is goed te zien dat de ballon bloest, omdat de veren
    van de ballon over de vleugelbogen hangen.
    D
e ballon is boven iets breder dan het onderlichaam.
    B
loesing van de krop is een van de aantrekkelijkste eigenschappen van de Holle Kropper.
    Het is een kenmerk van een soepel blaaswerk, de duif heeft dan vrijwel nooit last van stijfvelligheid, dus
    dat hij zijn lucht slecht kwijt kan en dus met een strak opgeblazen ballon in de kooi of hok zit.
    M
eestal is dat te korte hals passend bij het blaaswerk.


**Ook de beenstand is goed onder het lichaam geplaatst en de benen zijn mooi schoon.

**Als men hier de cirkels van Tuyt op loslaat ziet men de mooie rondingen, aan de voorzijde.


***************************************************
meetkundige hk
**Holle Kropper meetkundig gezien


**Wat willen wij met het type van de Holle kropper?.

** De stand horizontaal.
** Soepele hals op de rug gedragen.
** Soepel gedragen ballon.
** Goede vaste stand.
** Loodlijn vanuit het oog moet achter de benen vallen.
    Dit zijn eisen die eigenlijk tegen de natuur(kunde) en mechanica in gaan.
    In de tekening zijn deze eisen getekend en op papier gezet.
    De horizontale lijn geeft aan dat de stand van het lichaam, evenwijdig aan die lijn moet zijn.
    Men ziet de ballon en hals prachtig in verhouding en op de rug gedragen.
    Dit is een van de moeilijkste eigenschappen van de Holle Kropper.
    Wij willen dat de loodlijn vanuit het oog achter de benen vallen, dat geeft druk neerwaarts.
    De benen zijn eigenlijk het scharnierpunt van het lichaam en beide kanten moet in evenwicht (balans) zijn
    om een evenwicht te verkrijgen, vaste horizontale stand.

    De druk (gewicht) moet dus aan beide zijde gelijk zijn.
    Dus een dier met te weinig voorbouw zal nooit een goede vaste stand kunnen krijgen, omdat de druk achter       de benen neerwaarts te groot is.
    Oplossing zal moeten zijn de voorbouw, die moet het evenwicht terugbrengen, dat is het gedeelte voor de           benen en de vleugelboog.
*********************************************Het is zeer belangrijk dat men de Holle Kropper in actie krijgt om hem goed te beoordelen.
De Holle Kropper is een ras wat men altijd moet aanspreken maar wel met beleid en geduld.
Dit voorkomt dan vaak teleurstellingen, zowel voor de inzender als de keurmeester er tegen praten en zodoende op zijn gemak stellen.
Je mag nooit met de keurstok tegen het lichaam van de duif porren, want als hij eenmaal van slag is
krijgt men hem niet meer in actie
Het is moeilijk om een Holle Kropper te keuren, want iedere keer als je kijkt staat hij anders.
Het is een ras wat jezelf meerdere jaren in je hok gehad moet hebben om hem goed te kunnen beoordelen.
Wij vinden het als vereniging zeer belangrijk dat de keurmeesters die voor ons keuren regelmatig op onze bijeenkomsten aanwezig zijn en met de fokkers praten.
Het is meerdere keren voorgekomen dat op een show Holletjes gekeurd waren, en de duif werd gekeurd door een keurmeester die geen Holle Kropper als achtergrond heeft een predikaat kreeg dat je dacht hoe kan dat nu.
Als je dan de keurmeester erbij roept als die er toevallig is met de opening of op de show zelf.
Dan hoor je vaak ja als hij er zo bij gezeten had, was het predikaat natuurlijk hoger geweest.
Maar vaak ontbreekt dan de kennis en ervaring van het keuren van de Holle Kroppers.
Dat is helemaal geen schande want voor de Holle kropper heb je echt specialisten nodig.
De ervaring is heel belangrijk en die krijg je door regelmatig het ras te mogen keuren.
Veel baat is er als er met de fokkers wordt gepraat over de specifieke raskenmerken, want sommige onderdelen veranderen niet en zijn toch waar te nemen.
Bijvoorbeeld de halslengte en borstbreedte en voorbouw.
Enkele voorkomende fouten bij de Holle Kropper.

fouten

Te korte hals, te korte benen
draagt een vleugel naast de staart.
geel
Mist voorbouw en borstdiepte


holle kropper
De Holle Kropper staat in actie met een goede horizontale stand maar de staart is ook te horizontaal.
Hierdoor lijkt de duif ook wat langer in de achterpartij, als de staart naar boven drukt hij als het ware
de borstdiepte naar voren, de staart zien wij graag tot ooghoogte gedragen.

Met dank aan Jan de Jong die alle tekeningen heeft gemaakt,
Avicultura en het archief van de "Vrienden Holle Kropper Fokkers-Nederland".


Als er mensen zijn die nog foto's e.d. hebben ,
ik spaar alles van de Holle Kropper.