up date


Laatste update maart 2014
Webmaster-Weblayout
 

                                                                 Vereniging   

           Vrienden Holle Kropper Fokkers-Nederland "

                                                           
Bestuur

 Voorzitter voorzitter
Arend Hollander
Dintelstraat 53
1784 GG Den-Helder
Tel. 0223-669940     
Email: arendhollander@hotmail.com                                                                                                                                     

 Secretaris: functie vacant


                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                 
 P
enningmeester 
penningmeester
Jan Dobbe
Damhouderstraat 5
2266 AS Leidschendam                                                  
Tel. 070-3277826
Email: fam.dobbe@gmail.com
Ringenbureau
 


 C
ommissaris
commissaris
Freek van Vliet
Erasmusweg 874
2542 RK Den-Haag
Tel. 070-3675167
Email:sonjaenfreek@kpnplanet.nl
Prijzenbureau

                                                           
                                                                                       
                                                                       
                       
                                       
Commissaris: functie vacant


Ere Voorzitter : John Logemann.

     
     W
at doet de vereniging met en voor zijn leden.


Eenmaal per jaar in September is de jaarvergadering / symposium/jongdierendag.
Op deze vergadering wordt met elkaar bepaald waar en op welke tentoonstelling ,
prijzen worden uitgezet.
Ook de keurmeesterswens kan aangegeven worden.

De vergadering verloopt volgens agenda die van te voren bekend gemaakt is,
leden  kunnen ook hun punt aandragen, heel graag zelfs want de vergadering is voor en door leden.
Na de vergadering vindt de prijsuitreiking plaats van het afgelopen showseizoen.
Na de lunch is er vaak een gastspreker of als we als vereniging zelf veel punten hebben ,
die belangrijk zijn en besproken moeten worden dan gebeurd dat.Eenmaal per jaar met elkaar in de keuken kijken bij andere fokkers , op hokbezoek.
Van elkaar leren en nieuwe dingen ontdekken.
Op deze dagen worden de banden tussen leden onderling verstevigd.
Het uitwisselen van kennis en ervaring tussen leden onderling is van niet te onderschatte belang.
Op deze dagen verwisselen ook veel dieren van eigenaar, vaak met gesloten portemonnee.
Dat is het mooie van een Vereniging, elkaar wat gunnen en onderling helpen.
We zijn een Internationale Vereniging met veel leden in het Buitenland.
eenmaal per jaar , verschijnt ons verenigingsblad. Waarin leden hun ervaringen,
en verhalen met elkaar kunnen delen.                                     
 U kunt bij ons tevens uw fokkerskaart en ringen bestellen.


                                                                        logo

                                                               Ook Interesse gekregen,
                                                              Geeft u dan op als lid.