up date
      update maart 2014
     Webmaster-Weblayout
           Sonja van Vliet

                                 

                                                                  

  
Jaarvergadering 18-2-2012 Kampen


Het voorstel om later in het seisoen de jaarvergadering te houden.
Er zijn meer voordelen dan nadelen te benoemen.
De jonge dieren zijn dan wat ouder, en meer "klaar".
Vakanties zijn dan vaak voorbij.
Dit voorstel werd aangenomen door de vergadering.

We zijn nu voor de eerste keer in ons nieuwe "clubhuis".
Wat door de vergadering als een verrijking werd gezien,
er werd door de vergadering besloten om dit te behouden.

John Logemann , besprak na de lunch de meegenomen dieren.

En natuurlijk niet vergeten de prijsuitreiking van het afgelopen seisoen.

Dit was een beknopte samenvatting , uitgebreider kunt u lezen in het boekje.

Onderstaand foto's prijsuitreiking en sfeer foto's.