up date

   update maart 2011

Webdesign-Webmaster
Email: Sonja van Vliet 
   logo

                                 vlag     Standaard van de Holle Kropper    vlagAlgemeen voorkomen:

Brede , korte symmetrisch belijnde en goed geproportioneerede dwergkropper met zodanige ronde vormen,
dat de vogel a.h.w. in een cirkel geplaatst kan worden: soepel en sierlijk in zijn bewegingen en vertrouwelijk van karakter.

H
ouding:

Rustig, ongedwongen en horizontaal.

K
op:

Middelmatig van grootte, langwerpig, fraai gerond en met licht gewelfd voorhoofd,
de kop wordt recht gedragen, zodat de snavel midden op de opgeblazen krop rust.

S
navel:

Middelmatig van lengte, goed gesloten en recht, met dien verstande dat de bovensnavel aan de punt licht gebogen is.

Vleeskleurig bij witte, rode en gele vogels. Zwart bij zwarte, blauwe en grijze.
Hoornkleurig bij dieren van de overige kleuren.

N
eusdoppen:

Klein, fijn van weefsel en wit bepoederd.

O
gen:

Rond en levendig van uitdrukking, donker bij de witroeken,

vogels overige kleurslagen is al naar gelang de iris oranje-rood tot geel van kleur.

O
ogranden:

Smal en fijn van weefsel, al naar gelang van de kleurslag lichtvleeskleurig tot donkergrijs.

K
eel:

Goed uitgesneden, hetgeen bij de opgeblazen ballon niet zichtbaar is.

H
als:

Lang, soepel en sierlijk zover achterwaarts over de rug gebogen, dat een loodlijn van het oog uit
neergelaten achter de benen de grond raakt, doch niet te diep gebogen, waardoor de kop,
op de rug zou komen te rusten.

Los gedragen  zodat de hals als de vogel loopt gracieus op en neer wordt bewogen.
Bij het koeren werpt de vogel de hals in één slag achterwaarts(zgn.nekslag),
waarna het dier de juiste stand aanneemt.

B
allon:

In opgeblazen toestand zodanig, dat de cirkelvormige belijning van de vogel wordt vervolmaakt,
soepel en beheerst gedragen en a.h.w. over de schouder bloezend.

S
chouders:

Breed, vast tegen het lichaam en opgetrokken gedragen.

B
orst:

Breed en rond.

R
omp:

Kort, breed en goed gevuld.

R
ug:

Breed en hol.

V
leugels:

Lengte in verhouding tot die van het lichaam, zodanig dat de vleugeluiteinden,
die meestal min of meer gekruist worden gedragen

tot even voor het staarteinde reiken, breed en goed gesloten gedragen.

S
taart:

Kort, bestaande uit brede en stevige staartpennen, goed gesloten en enigzins opwaarts gericht gedragen.

B
enen:

Middelmatig van lengte, goed onder het lichaam geplaatst en recht,
doch in de kniegwichten iets achterwaarts doorgeknikt,

benen zijn karmijnrood van kleur, de kleur van de nagels komt overeen met die van de snavel.

Bevedering:
Dik en Overvloedig, glad en gesloten.

Kleur en tekening:

Eénkleurig:
Wit zuiver wit met een satijnachtige glans aan de hals.

Z
wart:

Diepzwart met een kevergroene glans, vooral aan de hals.

B
lauw:

Helder blauw, doch donkerder en groenglanzend aan de kop,
hals en borst, 
de vleugelschilden voorzien van twee smalle,
goed doorlopende en scherp afgetekende zwarte banden.

De slag en staartpennen donkerder van kleur en over de staart tot ongeveer een,
1/2 cm van het staarteinde een circa 3cm brede donkere band.

B
lauwschimmel
:

Mengeling van blauw en wit (peper en zoutkleur), variérend van licht tot donker,
met voorkeur voor de middenkleur.

Donkerder en glanzend aan de hals, de vleugelschilden voorzien, van twee smalle goed doorlopende,
zo donker mogelijke banden.

Donkere slag en staartpennen.

R
ood:

Warm rood en glanzend aan de hals, geel-oranjeachtig geel en glanzend aan de hals.


B
lauwzilver:

Lichte zilverkleur, doch donkerder en groenglanzend aan de kop, hals en borst.
Vleugelbanden, staartband en slagpennen zo donker mogelijk.

R
oodzilver
:

Helderparelgrijs met rode gloed, kop, hals en borst glanzend  roodachtig- bruin , vleugelbanden rood.

G
eelzilver:

Zachte roomkleur kop, hals en borst glanzend geel , vleugelbanden geel.

B
ont:

De vogels van deze tekening -variëteit zijn gekleurd, behoudens een halvemaanvormige,
zo symetrisch mogelijk getekende witte vlek op de ballon(slabtekening).
Witte buik , dijbenen en onderste gedeelte van de borst,
zomede van de vleugelpennen de buitenste 7-11 wit. 
En bij rood , geel en geelzilver een witte staart. Op de vleugelschilden bij de vleugelboog een zgn. vleugelrozet,
bestaande uit 7-12 witte vleugeldekveertjes, die zoveel mogelijk door gekleurde moeten zijn afgewisseld,
zodat  niet een ineengevloeide vlek ontstaat.
De kleur van de vleugel en staartbanden en van de gekleurde gedeelten voor wat kleurdiepte en glans betreft
moeten hetzelfde zijn ten aanzien van  de éénkleurige dieren beschreven .


G
etijgerde
:

Bij vogels van deze tekening-variéteit bestaat het verenpak uit gekleurde veren afgewisseld door witte ,
in een zo gelijk mogelijke verdeling: vleugel en staartpennen gekleurd.
De kleuren voor wat betreft kleur diepte en glans , hetzelfde als ten aanzien van de éénkleurige dieren.

Diskwalificerende fouten:
Sterk afhellende rug, zodanig dat de staart de grond raakt.
Scheve hals en ballon.
Scheve staart, naast het lichaam geplaatste benen,

X-of o-benen.
Ronde rug.
Onder de staart gedragen vleugels.

Bij bonte dieren:
Gekleurde pennen tussen de witte, of witte tussen de gekleurde pennen,

voor zover het betreft de 6 buitenste vleugelslagpennen of  de staartpennen.

Bij roeken en getijgerde:
Gekleurde pennen tussen witte, of witte tussen gekleurde in vleugel of staart.


Fouten:
Niet voldoende horizontale houding.
Stugge hals, minder lange hals.
Niet voldoende geblazen ballon.
Smal lichaam.
Te lang in achterpartij.
Onvoldoende kleur.
Onvoldoende tekening.Beoordeling:             

                    Na het algemeen voorkomen zijn de volgende raskenmerken in volgorde van betekenis:

                                                                           1. Type en stand
                                                                           2. Hals en ballon
                                                                           3. Vulling
                                                                           4. Kleur en tekening
Kleuren:

Eenkleurig                              Gekrast                                   Geband                                            Schimmel    
wit                                                         Roodzilvergekrast                                 Roodzilvergeband                                               Roodzilverschimmel
zwart                                                    Geelzilvergekrast                                  Geelzilvergeband                                                 Geelzilverschimmel
dun                                                                                                                                   Blauwzwartgeband                                  Blauwschimmel 
rood                                                                                                                                  Blauwzilvergeband                                             Blauwzilverschimmel
geel
andalusischGetijgerd                                  Eenkleurigbont                     Eenkleurigbont met gekleurde staart               Gebandbont    
Zwartgetijgerd                       Zwartbont                                         Roodbont                                        Roodzilverbont
Dungetijgerd                          Dunbont                                            Geelbont                                                    Geelzilverbont 
Roodgetijgerd                   Roodbont                                                                                        Blauwzwartgebandbont
Geelgetijgerd                         Geelbont                                                                                                                Blauwzilverbont   
Zwartlichtgetijgerd