index    


     


      laatste up-date januari 2012
    webmaster-weblayout
     Sonja van Vliet

   

                                    Project rasbewaker 

Vrienden Holle Kropper Fokkers – Nederland

                                Onderwerp: De Grootte van de Holle Kropper

                                                  

Tijdens de laatste show Barbecue in   Augustus 2011,  was het onderwerp voor het project     rasbewaking, 

        de grootte van de Holle Kropper.

Als voorbereiding was gevraagd om wat volwassen dieren mee te nemen zodat er een goed vergelijk zou zijn en er goed overleg mogelijk zou zijn. Helaas zaten er maar 6 volwassen dieren in de kooien, dieren die meegenomen waren om onderling uit te wisselen, niet voor het project, erg jammer, maar we werken met de mogelijkheden die we hebben.

Allereerst werd er gepoogd om een discussie op gang te brengen over het onderwerp Grootte. Na een rondje langs de aanwezigen, werd duidelijk dat vrijwel iedereen middelgrootte dieren als ideale showdieren ziet. Middelgroot als in vergelijking met de op dat moment aanwezige dieren, hierin kan een verschil zijn.

Op de vraag of we hier ook absolute waarden aan zouden kunnen geven moest worden vastgesteld dat dit erg lastig zou worden, hoe meet je een Holle Kropper die zich stelt in een showkooi? Geopperd werd dat dit aan de hand van de showkooi kan worden gedaan, je kunt immers de spijlen van de kooi tellen waartussen het dier staat. Goed idee en als richtlijn bruikbaar, alleen lastig omdat er verschillende fabrikanten met verschillende maatvoeringen in de spijlen zijn.

Wat vooral uit de discussie naar voren kwam, was dat men type/stand en proporties belangrijker vind dan de grootte van de Holle Kropper, een stelling waarin iedereen zich kon vinden.

Verder werd nogmaals benadrukt dat grote dieren(dus boven de middelmaat), wel degelijk geshowd moeten worden, ook bij deze dieren zijn de proporties belangrijk. De grotere dieren zijn daarnaast ook belangrijk in de fok, zeker in stammen die wat meer inteelt bevatten, hierin wordt de grootte van de dieren al snel beneden de middelmaat gezien.

 

Verder viel er over dit onderwerp niet veel te bespreken, de aanwezigen waren het redelijk goed met elkaar eens over hoe een ideale Holle in grootte eruit dient te zien, ook de voetnoten worden door iedereen onderschreven.

Voor de volgende bijeenkomst in Februari lijkt het me verstandig om het afgelopen showseizoen te evalueren, misschien zelfs aan de hand van wat meegebrachte winnaars van afgelopen jaar. Ik heb zelf geen enkele show gezien, dus verwacht veel inbreng over de waarnemingen tijdens de shows van de diverse leden die de shows bezocht hebben, c.q. in gestuurd hebben.

 

Vanaf deze plaats een goed en sportief 2012, ik reken op de inbreng van de leden in Februari.

John Logemann