update  augustus  2014
  Webmaster-Weblayout
      Sonja van Vliet

 

Eerste bijeenkomst, bespreking  rasbewaking van de vereniging

Vrienden Holle Kroppers Fokkers 12 februari 2011.

Op het 16de symposium van de VHKF Nederland te Kampen is voor het eerst gesproken over het fenomeen rasbewaker,
en hoe we dat als vereniging dienen in te vullen.

Hieronder volgt een beknopt verslag. 

Allereerst heeft Rikus Hagenauw nogmaals een inleiding gegeven over het fenomeen rasbewaker en het functioneren daarvan binnen de Voorburgse Schildkropper Club. 

 Naar aanleiding hiervan hebben we als vereniging al een aantal zaken vast kunnen stellen:

 

Taken van de Rasbewaker :

Signaleren van verbeterpunten binnen het ras.
Bespreken van deze punten tijdens verenigingsbijeenkomsten.
Uitdragen/publiceren van deze punten naar fokkers/belangstellenden
en keurmeesters.
 

Verder ontstond er een goede discussie over de punten zoals vermeld op de “keurkaart”, 
zeg maar de leidraad van punten die een keurmeester moet aflopen,
om tot een goed oordeel over een dier tijdens de keuring te komen.

 

        Op de keurkaart komt eerst het begrip TYPE aan bod uitgesplitst in de volgende onderdelen:

Voorbouw
  Borstdiepte
   Borstbreedte
      (achter)vulling 

De aanwezigen gaven aan dat borstdiepte als eerste zou moeten worden genoemd, 
aangezien dit het moeilijkste onderdeel van de Holle is, tegelijkertijd ook het meest storende element in het type van het dier. 
Als het ware: de 4 bovengenoemde punten geven een totaal indruk van de Holle Kropper.

 

Hierna volgt het begrip STAND:  

Er wordt nog uitleg gegeven over het belang van de achtervulling bij de Holle Kropper: 
Dit onderdeel is vaak onderbelicht maar net zo belangrijk als de borstdiepte, breedte en voorbouw. Is de achtervulling onvoldoende zal het dier nooit een vaste stand laten zien, waardoor we niet tot een goed predikaat zullen komen bij de Holle Kropper.

 

Hierna volgen de begrippen ACTIE HALS en BLAASWERK 

Als de Holle niet goed “in actie” is zal hij ook geen goed blaaswerk laten zien. 

Is de hals tekort komt blaaswerk weer in geding, ook als het dier een goede actie laat zien zal het dan weer in de knoei komen met 1 van de mindere hierboven genoemde onderdelen. 
Vandaar dat Actie hals en blaaswerk tegelijk worden genoemd.

De halslengte wordt bepaald als het dier zich stelt.

Een loodlijn vanuit het midden van het oog recht naar beneden, dient achter de benen te vallen. 
(dus niet achter de tenen).

Extremen in halslengte mogen zeker niet extra gehonoreerd worden,
deze beïnvloeden het type net zo goed als b.v. een foutieve vleugeldracht.

 

Hierna volgen de wat “Kleinere punten” deze punten worden minder zwaar belast, 
tenzij het om uitsluitingsfouten gaat.

Oogkleur
 (niet toegestaan zijn gebroken of balkogen bij bonten, ook een afwijkende, te gele oogkleur geeft mindering in punten)

K
leur


T
ekening

(vooral van de liefhebbers van bonte dieren van belang)


V
leugeldracht


S
howconditie


C
onditie

 

Opmerkingen zijn vervolgens nog:

Conditie
 zou belangrijker moeten zijn, een slechtere conditie geeft een minder goede actie,
                             waardoor de eindbeoordeling van het gekeurde dier aanmerkelijk lager kan komen te liggen.


Vleugeldracht wordt onderschat
Een goede vleugeldracht hoort bij de algehele indruk, het type zo U wilt van het dier. Vleugels onder de staart gedragen en vleugels die teveel kruisen zouden dus zwaarder op het predikaat moeten wegen.

 

Er zal in de toekomst een richtlijn voor het ras worden samengesteld. 
Voor deze richtlijn wordt alvast aangegeven dat te agressieve dieren niet in de showkooien thuis horen, 
het vriendelijke “kropper” karakter wordt gewenst.

 

*Discussie punt voor de volgende keer zal zijn*
"de Grootte van de Holle Kropper"
Hierover werden al wat opmerkingen gemaakt.
Dit is het best te beoordelen aan de hand van meegebrachte dieren.

 
 

Ik vond het een heel contructieve middag met veel respons uit de zaal, 
waarvoor ik iedereen hartelijk wil bedanken.

Dit is precies waarvoor het project Rasbewaker nieuw leven is ingeblazen.


Ik zie U graag een volgende bijeenkomst, gr. John Logemann