Kampen 22-09-2012

Hals en Ballon.


  


   

Verslag Project Rasbewaker "Vrienden Holle Kropper Fokkers"

Kampen 22-09-2012

Tijdens de bijeenkomst op zaterdag 22 september in Kampen van de Vrienden Holle Kropper Fokkers is volgens afspraak de hals en ballon besproken. Hier werden de meegebrachte dieren voor gebruikt. In totaal waren 23 jongen dieren en 6 oude dieren aanwezig.

De werkwijze was als volgt: De fokkers die dieren hebben meegebracht gaven een toelichting op de dieren, waarbij door de aanwezigen op en aanmerkingen werden geplaatst op de op dat moment besproken dieren. Op deze manier konden de diverse meningen door iedereen kenbaar gemaakt worden, de gespreksleider zorgde ervoor dat ieders mening gehoord kon worden.

Als voorbeelden van dieren met een goede hals en ballon werden de dieren genomen die aangemerkt werden als de beste jonge dieren. Dit waren een roodzilver gebande duivin van Piet Hiemstra, een zwartbonte duivin van Henk Weijmer en een zwartroek duivin van Kevin Boekema.

De roodzilver duivin was eerder al aangemerkt als beste dier van de keuring. Een zeer compacte duif met uitstekende vullingen en kort gebouwd. Hierdoor liet dit dier zich zien als zeer goed in balans zijnde en van alle zijden bezien rond.  Een voorwaarde om zich goed te laten keuren en hals en ballon goed te kunnen beoordelen. Doordat dit dier zo compact is, geeft het de indruk dat het met een wat kortere hals een juiste halslengte laat zien. Hiervoor moeten we echter wel de standaard voor de Holle Kropper blijven gebruiken. De standaard is heel duidelijk: er dient als het dier goed is gesteld een loodlijn vanuit het oog naar beneden getrokken te worden. Deze loodlijn dient achter de benen te vallen. Als hier aan wordt voldaan kan men spreken van een goede halslengte. De ballon van dit dier wordt mooi op het lijf gedragen, als het ware, de ballon rust bovenop het lichaam, en bloest over de vleugels, waardoor een ronde en soepele indruk onstaat. Dit hangt uiteraard weer samen met een goede en soepele hals. Als de hals voldoende soepel en lang is, is er ook ruimte om de ballon op het lijf te dragen, zonder dat het dier hier hinder van ondervindt. Als het ware: Het dier heeft er geen werk van(hoeft geen moeite te doen) om de hals goed weg te leggen achterover op de rug, waardoor de ballon rustig en soepel bovenop het lijf ligt.

De zwartbonte duivin van Henk Weijmer liet de kwaliteiten zoals hierboven omschreven ook zeer goed zien, bijna een schoolvoorbeeld van ideale hals en ballon. Duidelijk waarneembaar was dat dit dier wel langer in de achterpartij toont. Niet te lang, de benen waren mooi centraal geplaatst, maar doordat het dier langer toont, geeft het de indruk wat ovaler van vorm te zijn.

 Duidelijk een dier van een iets ander type, een andere fokrichting bijna. Het vraagt kennis van het ras en kennis van de ontwikkeling van diverse kleurslagen om hier als keurmeester mee om te kunnen gaan. Niet te min een uitstekend dier wat hoge ogen kan gaan gooien op de shows.

De zwartroek duivin van Kevin Boekema liet alle kwaliteiten die nodig zijn op het punt hals en blaaswerk ook goed zien, deze duivin was echter wel een stuk jonger en dus minder ver in de ontwikkeling dan de hierboven beschreven dieren. Het dier werd wel bijna unaniem aangemerkt als een zeer beloftevol dier.

 

Bij de andere aanwezige dieren was ook veel kwaliteit te zien, gelukkig waren er ook dieren die geen perfecte hals lieten zien, waardoor er een goed vergelijk mogelijk was tussen de aanwezige dieren.

Wat vooral opvallend was dat iedereen deelnam aan de discussie en de ruimte kreeg om zijn of haar mening en visie op het onderwerp naar voren te brengen. Algemene indruk over de discussie was dat er goed en open gesproken werd, waardoor deze bijeenkomst heel waardevol was.

Algemene conclusie kan zijn dat de omschrijving in de standaard over hals en ballon, of hals en blaaswerk, goed in elkaar zit en goed hanteerbaar is bij de beoordeling van de Holle Kropper. Voetnoot hierbij is wel dat er door gespecialiseerde keurmeester moet worden beoordeeld, er wordt nogal wat specialistische kennis van het ras en de stand van de diverse kleurslagen gevraagd, om tot een algehele beoordeling te komen die de diverse kleurslagen binnen een keuring tot hun recht laten komen. Immers, de inzet en kennis van de fokkers moet beloond worden, om iedereen te laten doorgaan met het verbeteren van het ras.

Tijdens de discussie is mij gebleken dat er nog een keer gesproken zou moeten worden over het juiste type(het type waarnaar gestreefd moet worden), en de diepte en vullingen van de Holle Kropper. Er bestaan hier nog veel vraagtekens en onduidelijkheden bij de diverse leden.

Ik wil iedereen complimenteren voor een positieve inbreng, ik denk dat we deze dag de beste discussie hebben gehad tot nog toe binnen het rasbewakers project. Ik wil iedereen hiervoor hartelijk bedanken. Het is voor mij in ieder geval de moeite waard om de volgende keer weer de discussie te leiden. Nogmaals bedankt!!

Op of aanmerkingen op mijn verhaal hoor ik graag,

 

Gr. John Logemann